AAN- EN VERKOOPKEURINGEN


Tijdens de bouw en bij (voor)oplevering van nieuwbouw of renovatieobjecten kan ik u assisteren bij het vastleggen van de kwaliteit van de aangebrachte materialen door visuele opname en uitvoering van gerichte proeven naar bijvoorbeeld glansgraad en hechtsterkte van coatings, druksterkte van betonelementen en stroefheid van vloeren.


Bouwer, verhuurder, koper/eigenaar kunnen gebruik maken van mijn diensten bij het uitvoeren van voor- of eindopleveringen.
Indien de bouwer de oplevering organiseert, begeleid ik de koper/eigenaar tijdens de rondgang en adviseer over het in gebruik nemen en onderhouden van de woning of het bedrijfspand.
 
Voor aan- of verkoopkeuringen van een woning, kantoor- of bedrijfspand wordt het gehele object zowel aan binnen- als buitenzijde visueel beoordeeld. Afhankelijk van de grote van het object alsmede van de vraagspecificatie, worden hulpmiddelen ingezet om bepaalde delen bereikbaar en dus inspecteerbaar te maken.
Per bouwkundig onderdeel wordt de onderhoudstoestand vastgelegd en wordt gekeken of hieraan gebreken zijn die normaal gebruik van het onderdeel in de weg staan.
De gebreken worden voorzien van een onderhouds- en/of hersteladvies inclusief kostenraming.
Het geheel wordt voor u overzichtelijk verwerkt in een rapportage.