BETON- EN BOUWKUNDIGE INSPECTIES

 

 

Voor zowel civiele kunstwerken als voor bouwkundige objecten kan ik voor u inspecties uitvoeren gericht op het vaststellen van de onderhoudstoestand voor instandhouding, renovatie of vervanging.

 

Van het te inspecteren object worden alle onderdelen technisch beoordeeld in relatie tot ouderdom, gebruik en expositie omstandigheden. Tevens worden de specifieke onderdelen getoetst of ze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze inspectie wordt een rapportage opgesteld waarin de onderhoudsstaat van elk onderdeel inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens zijn de exploitatiekosten van het onderdeel opgenomen en/of de kosten voor herstel van waargenomen schades hieraan.

 

 

Voor bouwkundige objecten betreft het de Meerjaren onderhoudsbegrotingen en voor de civiele kunstwerken betreft het o.a.  de instandhoudingsinspectie, nulinspectie en quickscans.