RENOVATIEPLANNEN EN BESTEKKEN

Om te komen tot  een weloverwogen pakket van maatregelen ten behoeve van het in stand houden of het upgraden van civiele of bouwkundige constructies, sta ik u bij tijdens de faseringen van voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO).
 
Zowel technisch als financieel lever ik input voor het realiseren van de uitgangspunten in de vorm van een renovatieplan. Dit plan vormt de basis tot het opstellen van een bestek en kan zowel in RAW of STABU-systematiek worden verwerkt.
 
In nauw overleg met de afdelingen beheer en onderhoud, wordt bepaald welke schadeonderdelen in het bestek worden opgenomen en wordt een directiebegroting opgesteld.
 
Ook voor vastgoedbeheerders en vereniging van eigenaren kan ik u van dienst zijn bij het opstellen van een programma van eisen voor verbouwing of renovatie van het complex.
 
Aan de hand van een uitgevoerde inventarisatie en/of een geactualiseerde onderhoudsbegroting, worden de te behandelen onderdelen in een bestek verwerkt. 
 
Tevens kan een directiebegroting worden opgesteld voor toetsing en reservering van beschikbare middelen en controle van te ontvangen offertes.